Hvad er eksponering og responshindring egentlig? Disse to ord kommer man næppe udenom, når man vil i behandling for angst – og det er der flere gode grunde til. Men hvad dækker eksponering og responshindring egentlig over? Det vil jeg forklare helt kort i denne artikel.

Eksponering

Eksponering betyder, at du gradvist og frivilligt udsætter dig for det, du frygter dvs. noget som din hjerne siger er farligt og som du undgår. Det kan være bestemte ting, situationer, billeder, impulser altså det, som gør dig angst. Giver dig ubehag.

Responshindring

Responshindring betyder at du ændrer din respons – dvs. at du tillader ubehaget at være der uden at
forsøge at stoppe det. Det handler altså om, at du øver dig på ikke at reagere, som om det er farligt eller
forkert også selvom du bliver angst og utilpas. Responshindring involverer både det du gør med kroppen og det, du gør mentalt.

Det du træner er, at blive god til at rumme det følelsesmæssige ubehag der udløses, når du er i kontakt
med noget, du frygter.

Målet er at tillade følelserne

Målet er IKKE at få ubehag til at gå væk eller snyde hjernen til ikke at mærke angsten/ubehaget. For at
eksponering virker, så skal du i kontakt med det følelsesmæssige ubehag, som du normalvis ville flygte fra, og du tillade det, at være der.

Målet med eksponering og responshindring er at du ændrer din adfærd. Altså helt specifikt ændrer de
handlinger du foretager dig både fysisk og mentalt.

De langsigtede mål er, at du kan rumme at ubehagelige stærke følelser opstår, uden at du bliver nødt til at handle på dem. At du har tillid til at følelserne regulerer sig selv igen.

Vigtigt at huske, når du har angst eller OCD:

Læg mærke til, at målet ikke er, at følelserne ikke opstår, det er, at du kan rumme at de opstår, og handle anderledes på det. Der vil altid være ting og situationer i livet, som sætter gang i vores følelser, så
det er din evne til at håndtere det, der er vigtig.

En effektiv form for behandling

Eksponering og responshindring er den mest effektive form for behandling for angst og i særdeleshed OCD. Mine kurser og teknikker er udviklet med udgangspunkt i eksponering og responshindring – og kombineret med meditation, mentaltræning og mindfulness giver det en unik og meget effektiv behandling, som kan hjælpe mod alle former for angst og OCD.

Læs meget mere om eksponering og responshindring i denne artikel. Eller dyk selv ned i forskningen på området.